2 - Üyelik Sözleşmesi

2 - Üyelik Sözleşmesi

YANARDAĞ CAM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİC.LTD. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Tarih
25.09.2023

Taraflar

(1) Merkez Ofisi Yuvaköy, 3703. Sk. no:8, 06000 Yenimahalle/Ankara (“Hinora Cam Tablo”);

(2) http://www.hinora.com.tr adresindeki internet sitesi (“Hinora Cam Tablo Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

1 Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu Hinora Cam Tablo’nun sahip olduğu http://www.hinora.com.tr adresindeki Hinora Cam Tablo Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Bilgilerin Güvenliği: Üye, Hinora Cam Tablo sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Hinora Cam Tablo’nun doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

2.2 Bilgilerin Doğruluğu: Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, elektronik posta, cinsiyet vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, Hinora Cam Tablo Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde Hinora Cam Tablo’un sorumlu olmayacağını ve Hinora Cam Tablo Web Sitesi üzerinden paylaştığı tüm bilgilerin (alışveriş bilgisi vb. dahil) Hinora Cam Tablo ve Hinora Cam Tablo Şirketleri tarafından yasalara uygun olarak işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hinora Cam Tablo, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve Hinora Cam Tablo'nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 Kanun ve Kurallara Uyma: Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hinora Cam Tablo Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Hinora Cam Tablo tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Hinora Cam Tablo Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4 Verilerin Kullanımı: Üye, Hinora Cam Tablo tarafından Hinora Cam Tablo Web Sitesinin ve üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Hinora Cam Tablo Web Sitesine erişilen tarih ve saat, lokasyon, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan sitenin Internet adresi, alan kodu, dil gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder. 

2.5 Bilgilendirme: Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, Hinora Cam Tablo tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu Hinora Cam Tablo Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Ayrıca Üye kendisine gönderilecek SMS’lerin iptali için 0312 397 03 90 numaralı Hinora Cam Tablo İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin Hinora Cam Tablo'ya ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

2.6 Kişisel Veri Kullanımı: Üye’nin Hinora Cam Tablo Web sitesine üye olurken www.hinora.com.tr/uyelik adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren Hinora Cam Tablo Web Sitesini kullanım sırasında Hinora Cam Tablo ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek (Aydınlatma Metni linki) ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, Hinora Cam Tablo ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin Hinora Cam Tablo Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin Hinora Cam Tablo Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir. 

Kullanıcının sağladığı bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdaki gibidir: 
  • Ad – Soy ad
  • Posta adresi
  • E-posta adresi
  • Yapılacak kayıtlarda Telefon numarası
  • Cinsiyet
  • Doğum Tarihi
2.7 Hinora Cam Tablo, Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi: yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Toptan Kozmetik yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.8 Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması: üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Hinora Cam Tablo’nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Hinora Cam Tablo'ya yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. Hinora Cam Tablo'nun rücu hakkı saklıdır. 

2.9 Üye, Hinora Cam Tablo Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan: kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin Hinora Cam Tablo Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.
 
2.10 Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk: Üye, Hinora Cam Tablo Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Hinora Cam Tablo Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Hinora Cam Tablo'nun sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda Hinora Cam Tablo, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, Hinora Cam Tablo'ya Hinora Cam Tablo Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve Hinora Cam Tablo Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. Hinora Cam Tablo web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili Hinora Cam Tablo'nun sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.11 Web sitesinin Yönetimi: Üye, Hinora Cam Tablo ve Hinora Cam Tablo Şirketlerinin önceden bildirmeden Hinora Cam Tablo Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Hinora Cam Tablo Hinora Cam Tablo Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.12 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Hinora Cam Tablo Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13 Web sitesinin kullanımında Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir. 

3 Fikri Mülkiyet Hakları

Üye, Hinora Cam Tablo web sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların Hinora Cam Tablo'ya ait ve/veya Hinora Cam Tablo tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta Hinora Cam Tablo'ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Hinora Cam Tablo yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Hinora Cam Tablo'ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hinora Cam Tablo karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

4 Rüşvetin Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir. 

5 Mücbir Sebepler

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Hinora Cam Tablo işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Hinora Cam Tablo herhangi bir talepte bulunamaz.

6 Devir

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Hinora Cam Tablo işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın Hinora Cam Tablo Şirketlerine devredebilir.

7 Değişiklikler

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Hinora Cam Tablo'nun takdirine bağlı ve tek taraflı Hinora Cam Tablo web sitesin'de ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri Hinora Cam Tablo sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.

8 Başlıkların Yorumlanmaması

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

9 Yetki

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.